Üretimde Kalite

Kalite
TürkTraktör’de kalite anlayışı; Dünya Klasında Üretim (World Class Manufacturing) süreci paralelinde, parçalar üretime verilmeden önce, üretim ve/veya montaj sırasında ya da komple ürün üzerinde olmak üzere çeşitli ölçüm, test ve süreç izleme teknikleri ile önleme ve sürekli iyileştirme mantığı üzerine kurulmuştur.
Giriş Muayene
Tedarikçilerden temin edilmekte olan parçalar/ürünler, tedarikçi firma ve parçaya özel kontrol planlarına göre kontrol edilmekte ve uygun bulunan parçaların/ürünlerin depoya girişleri sağlanmaktadır.
Parça ve Montaj Denetimleri
Tedarikçiden temin edilen ya da imalat hatlarında üretilmiş olan parçalar üzerinde veya montaj hatlarında, parçaların teknik resimlerine ve montaj operasyonlarına göre uygunluk denetimleri yapılmakta ve denetim sonuçlarına göre sürekli iyileştirme felsefesine uygun olarak düzeltici veya önleyici faaliyetler yürütülmektedir.
Müşteri Gözüyle Denetim
Sevke hazır durumda bulunan traktörlerden ve komponentlerden belirli oranda ürün Müşteri Gözüyle Denetim Alanı’nda denetime tabi tutulmaktadırlar. Bu denetimlerde, denetimciler traktörleri müşteri gözüyle ayrıntılı olarak denetleyerek, işlevsel ve görsel hataları tek tek belirlemektedirler. Denetim sonunda çıkan raporun, ertesi gün Müşteri Gözüyle Denetim Alanı’nda ilgililerin katıldığı bir seansta sunumu yapılmakta ve ilgili konularda iyileştirme faaliyetlerinin başlatılması sağlanmaktadır.
Traktör Yorulma Testi

Ürünün kullanım şartlarında karşılaşabileceği kalite problemlerini önceden tespit etmek, düzeltici veya önleyici faaliyetler uygulayarak müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla yürütülen bir testtir. Bu test sırasında ürün tarlada ve/veya test odasında hızlandırılmış olarak kısa süreli ömür testine tabi tutulmakta ve motor ve hidrolik kaldırıcı performansları ölçülerek bütün traktör aksamının durumu denetlenmektedir.

Test sonrasında parçaların işlev ve görünüm itibariyle gösterdikleri değişimler müşteri gözüyle denetim mantığında değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

Sevk Öncesi Muayene
Üretimi tamamlanmış traktörler, müşteriye sevk edilmeden önce, sevk öncesi muayenecileri tarafından belirli muayene operasyonlarına göre %100 muayene edilmektedirler. Muayeneler sırasında hata tespiti halinde, gerekli hata giderme işlemleri tamamlandıktan sonra ürünün sevke verilmesi sağlanılmaktadır. Tespit edilen hata başlıkları istatistiksel olarak takip edilmekte ve kalıcı önlemlerin alınması adına sürekli iyileştirme prensiplerine uygun olarak düzeltici veya önleyici faaliyetler yürütülmektedir.
Kalite Kapısı
Satış Sonrası arıza verileri, Müşteri Gözüyle Denetim, Sevk Öncesi Muayene, Hat Muayene sonucu elde edilen ve insan kaynaklı olduğu düşünülen, hata sayıları yüksek, hat üzerinde kısa sürede tamiri yapılabilen hataların izlenmesi ve bu hataların giderilmesine yönelik önlemlerin alınması adına her montaj hattının sonunda Kalite Kapıları bulunmaktadır. Bu kapılardan alınan verilerle düzeltici veya önleyici faaliyetler yürütülmektedir.
Canlı Destek