Yönetim Sistemleri

YÖNETİM SİSTEMLERİ 

TürkTraktör, yürütmekte olduğu Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında tüm süreçlerini izlemekte, ölçmekte ve buna göre sürekli iyileştirmeler yapmaktadır. Bunu yaparken Entegre Yönetim Sistemi’ni kılavuz olarak belirleyen TürkTraktör bu kapsamda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2018 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemini Entegre olarak yönetebilen çok az sayıda global şirketlerden birisidir. Entegre Yönetim Sistemini daha etkin bir şekilde yürütülebilmek için standartların gereklilikleri ortak bir paydada toplanmış ve kapsamlı bir dış denetim geçirilerek bu sistemlerin 2010 yılında entegre olarak doğrulanması sağlanmıştır. Bu entegrasyon sayesinde; standartların gerekliliği olan doküman yönetimi, iç denetimler, yönetim gözden geçirme toplantıları, düzeltici/önleyici faaliyetler daha verimli yürütülmektedir. 2018 yılı Temmuz ayında yeni standartlara geçiş denetimi başarı ile tamamlanmış ve Entegre Yönetim Sistemi belgesinin devamlılığı sağlanmıştır.

TürkTraktör Entegre Yönetim Sistemi dışında; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi ve Türkiye’de ilk olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14064 Sera Gazları Azaltımı ve Doğrulanması Standartlarını bir arada bulunduran bir kuruluştur.

TürkTraktör, vizyon ve misyonu doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemi politikasını tanımlamış ve bütün çalışanları ile paylaşmıştır. Bu politika kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, çevreye verilen zararların ve sera gazlarının en aza indirgenmesini, enerjinin verimli kullanılmasını ve tüm bunlar için gerekli kaynakların sağlanacağını taahhüt etmektedir. TürkTraktör, bu taahhüdünü tüm çalışanlarının katılımı ile sürekli kılmaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

TürkTraktör, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) süreçlerini yönetmeyi ve sürekli iyileştirmeyi ana felsefe olarak benimsemiştir. Bunu sağlamak için;

• Tasarımlarımızda müşteri beklentilerini göz önünde tutmayı,
• Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı,
• Tüm çalışanların katılımı ve dayanışması ile kalite, zamanında üretim, maliyet ve karlılık hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,
• Kalite, İSG ve Çevre ile ilgili her türlü yasal mevzuata ve diğer yükümlülüklere uymayı,
• Çalışanlar, ziyaretçiler, alt işverenler ve stajyerler için iş kazası ve meslek hastalıklarının önlendiği, çevrenin korunduğu bir çalışma ortamı yaratmayı,
• Çalışanlarımızın, servislerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve nihai müşterilerimizin bilincini geliştirmeyi, ortak bir kültür yaratmak için eğitim ve duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
• Çalışma ortamında, sağlık ve güvenlik tehlikelerini ve çevresel etkileri belirleyip gerekli tedbirleri alarak, riskleri ve sera gazlarını sistematik şekilde azaltmayı taahhüt ederiz.

TürkTraktör Botti
Canlı Destek