Yönetim Sistemleri

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Türk Traktör, Kalite, Müşteri Şikayetleri Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Çevre ve Enerji süreçlerini yönetmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, proses tasarımlarında ve satın almalarda enerji verimliliğini gözetmeyi ana felsefe olarak benimsemiştir. Bunu sağlamak için;

Tasarımlarımızda müşteri beklentilerini göz önünde tutmayı,

Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Tüm çalışanların katılımı ve dayanışması ile kalite, zamanında üretim, enerji verimliliği, maliyet ve karlılık hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,

Kalite, İSG, Çevre ve Enerji ile ilgili her türlü yasal mevzuata ve diğer yükümlülüklere uymayı, gerekli tüm kaynakları sağlamayı, faaliyet alanlarında yeni teknolojileri kullanmayı,

Çalışanlar, ziyaretçiler, alt işverenler ve stajyerler için iş kazası ve meslek hastalıklarının önlendiği, çevrenin korunduğu, enerji verimliliği bilincinin oluştuğu bir çalışma ortamı yaratmayı,

Çalışanlarımızın, servislerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve nihai müşterilerimizin bilincini geliştirmeyi, ortak bir kültür yaratmak için eğitim ve duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,

Çalışma ortamında, sağlık ve güvenlik tehlikelerini ve çevresel etkileri belirleyip gerekli tedbirleri alarak, riskleri ve sera gazlarını sistematik şekilde azaltmayı,

Taahhüt ederiz.