Tedarikçi ve Bayi İş Başarısı

TEDARİKÇİ VE BAYİ İŞ BAŞARISI

Kalitenin, verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin önkoşulu olan gelişmiş bir değer zincirinde en önemli rol birlikte çalıştığımız tedarikçi ve bayilerimizdedir. Sahip olduğumuz değerlerin tedarik zincirimiz ve bayilerimiz tarafından da benimsenmesini sağlamak sürdürülebilirlik anlayışımızın önemli parçalarından biridir.

Sürdürülebilir bir iş modeli için, bayi ve tedarikçilerimizin sürekli gelişimine katkıda bulunuruz.

Tedarikçilerimizi seçerken, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir sonucu olarak çevresel, sosyal ve ekonomik kriterlerin yanı sıra operasyon kabiliyeti, çözüm odaklı yaklaşım ve referanslarını da göz önüne alıyoruz.

Oldukça geniş bir tedarikçi havuzuna sahip olan TürkTraktör’de satın alma operasyonları direkt malzeme ve endirekt malzeme satın alma olarak ikiye ayrılmıştır. 2018 yılında 197’si yerli, 188’i ithal olmak üzere toplam 385 tedarikçiden mal ve hizmet alımı yapan TürkTraktör’ün tedarikçileri için yarattığı ekonomik değer 3 milyar TL’ye yakın gerçekleşmiştir.

Rekabetçi konumumuzu korumak adına tüm lokal ve global tedarik alternatiflerini değerlendiriyoruz. Tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizi şeffaf, hesap verebilir ve uyumlu olacak şekilde yapılandırmaktayız.

Tedarik Zinciri organizasyonumuz yüksek oranda ürün tedariği üzerine dayanmaktadır. Temel prensip üretim planına uygun zaman ve miktarda gereken parçaları temin ederek üretim hatlarına ikmal etmek ve bitmiş ürünleri müşterilere sevk etmek üzerine kuruludur. Tedarik Zincirinin temel fonksiyonları şu şekildedir; Satış ve Operasyonel Planlama, Ambarlar ve İç Lojistik, Dış Ticaret ve Araç Lojistiği, Üretim Planlama, Parça Tedarik ve Malzeme Akış, Kısıt Yönetimi, Malzeme ve Envanter Planlama, Kayıt Bütünlüğü ve Denetimi, Mühendislik Değişiklikleri ve Ürün Ağacı Koordinasyonu.

TürkTraktör Tedarikçi Seçim Kriterleri
• Koç Holding ve TürkTraktör’ün genel politika ve stratejilerine uyumlu,
• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (Global Compact) uyan,
• Çocuk işçi çalıştırmayan,
• Ayrımcılık yapmayan,
• Zorla işçi çalıştırmayan,
• Bilgi gizliliğine uyan,
• Toplu sözleşme ve sendikalaşmaya engel olmayan,
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyan,
• Yasaların ve sektörün getirdiği çalışan standartlarına uyan,
• Yasal çalışma ve çalıştırma saatlerine uyan,
• Firma çalışanlarıyla beraber etik kurallara uyan,
• Şirket disiplin uygulamaları olarak psikolojik veya fiziksel baskı, istismar vb. yollara başvurmayan,
• Rekabet avantajı sağlayan,
• Teknoloji gelişimine, insan kaynaklarına yatırım yapan,
• Kaliteli ürünü, zamanında ve rekabetçi şartlarda sağlayabilen,
• Kendi konusunda uzmanlaşmak için araştırmaya ve geliştirmeye önem veren,
• Çevre ve iş güvenliği konularında ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapan tedarikçileri tercih etmektedir.
TürkTraktör tedarikçileri ile yaptığı sözleşmelerde çevreyle ilgili yasal düzenlemelere ve TürkTraktör’ün ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uyum taahhüdünü ekler ve aktif olarak takip edilmesini sağlar.

Sürdürülebilirlik konularının bayi ve tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi adına eğitim ve denetim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yılda 1 kez olmak üzere direkt satın almaya yönelik tedarikçilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıyla tedarikçilerimizin beklenti ve görüşlerini öğreniyoruz.

Tedarikçilerimize yönelik iki farklı denetim gerçekleştiriyoruz. Potansiyel Tedarikçi Değerlendirmesi; tedarikçi, üretim ve kalite konularında; dokümantasyon, kalıp fikstür ve ekipman, proses, insan kaynakları ve organizasyon, kalitenin devreye alınması, lojistik ve sürekli iyileştirme başlıkları altında 38 soru içeren bir denetim standardı üzerinden denetlenir. Bu denetimde, Çevre ve İSG uygulamaları da risk analizleri ve alınan önlemler açısından ayrıca değerlendirilmektedir. Süreç Denetimi; tedarikçi, spesifik bir parça özelinde üretim ve kalite konularında; parça tasarımı, proses iyileştirmesi, proses kontrol, operasyonlar, lojistik, doğrulama, kalite sistemleri başlıkları altında 40 soru içeren bir denetim standardı üzerinden denetlenir. 2017 yılında 70, 2018 yılında ise 71 tedarikçinin denetimi tamamlanmıştır.

Tedarikçilerimizin olduğu gibi 129 bayi ve 633 satış sonrası yetkili hizmet noktası da iş başarısı faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği için önemlidir. Bayilerimize yönelik olarak tasarladığımız eğitim programlarıyla teknik yeterliliklerinin, kapasitelerinin ve bilgi düzeylerinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Periyodik aralıklarla gerçekleştirdiğimiz Ulusal Bayi Toplantıları ile bayilerimiz ile yönetimimiz bir araya geliyor. Bayilerimizden gelen görüş ve beklentiler doğrultusunda uygulamalarımızı iyileştirmek üzere adımlar atıyoruz. Bayi iş başarısını artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında, standartlar, marka kimliği materyalleri, yönetim danışmanlığı, eğitimler, workshoplar, performans yönetimi ve online programlar ile bayilerimizi destekliyoruz.

Müşteri Memnuniyetinin Geliştirilmesi
Traktör pazarının kesintisiz 14 yıldır lideri olan TürkTraktör’ün bu sürdürülebilir başarısını sağlamanın en önemli anahtarını müşteri memnuniyeti ve bağlılığı olarak görüyoruz ve bu amaca yönelik olarak operasyonlarımızı ve süreçlerimizi değerlendiriyor, bu amaç için iyileştirici ve yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz.

Müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün, hizmetlerin geliştirilmesinde, müşteri sesine kulak vermenin önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Paydaşlarımız tarafından iletilen talep ve beklentileri, tüm iş süreçlerimiz için sürekli iyileştirme fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Ürünlerimiz satın alan ve servislerimizde hizmet alan müşterilerimizin memnuniyet düzeyini, memnuniyet araştırmaları ile takip ediyoruz. Araştırma sonuçlarını tüm ilgili iş birimlerimiz ile birlikte ele alarak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirme için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. 5’te 5 müşteri memnuniyeti mottomuzu tüm paydaşlarımız ile paylaşıyor ve bunun için çalışıyoruz.

2006 yılında hizmete giren çağrı merkezimiz ile müşterilerimizin istek ve beklentilerine birçok kanaldan 7 gün 24 saat hizmet sağlamaktayız. Sektörümüzde ilk ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi Sertifikasının sahibi olan şirket olmayı başardık.
 
Operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlardaki tüm yasal düzenlemelere uygun kalite standartlarında üretim yapıyor, ürünlerin kalite standartlarını belirleyen mevzuatı sürekli takip ediyoruz. Raporlama döneminde, bu alanda tespit edilen bir uyumsuzluk vakası bulunmamaktadır. İş süreçlerimizde her zaman daha iyisine ulaşabilmek için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi başta olmak üzere ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14064 Sera Gazı Hesap ve Denetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi uluslararası kalite ve yönetim standartlarını uyguluyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetim ve sertifikasyon çalışmalarıyla bu standartların gerekliliklerini sürekli takip ediyor ve iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz.

Bayi ve yetkili servis noktalarında müşterilerimizin, satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimize sorunsuz ulaşmalarını sağlamak için müşterilerimizin ürünlerimiz hakkında doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini amaçlıyoruz. Ürünlerin teknik özellikleri, kullanım özellikleri, çevresel etki nitelikleri, emniyetli sürüş teknikleri ve ürüne ilişkin farklı bilgileri içeren ürün bilgilendirme dokümanlarına müşterilerimiz her zaman internet sitemiz üzerinden de erişebilirler. Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirildiği bir diğer mecra olan sosyal medya ve tanıtım faaliyetlerimizde tüketiciyi yanıltmaya yönelik, kötü örnek teşkil edecek nitelikte, etik anlayışına, gerçeğe ve genel güvenlik kurallarına aykırı unsurlar kullanmayız. Tüm paydaşlarımızın kolayca erişebileceği çağrı merkezlerimiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile bize iletilen şikayet ve istekler ilgili birimlere en kısa sürede aktarılır ve müşterinin en kısa sürede bilgilendirilmesi sağlanır.