Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik Uygulamaları

Sürdürülebilirlik stratejimizi bir yandan istikrarlı büyümeye devam ederken bir yandan gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma felsefesi üzerine inşa ettik.

Sürdürdüğümüz faaliyetlerde izleyeceğimiz sosyal, çevresel ve ekonomik konularda stratejik yönelimlerin belirlenmesinden ve bu yönde gerçekleştirilen çalışmaların hedeflenen performans ölçütlerine uygunluğundan Yönetim Kurulu sorumludur.

Şirket genelini temsil eden yönetici ve çalışanların katılımıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, sürdürülebilirlik yönetimi çerçevesinin belirlenmesinden, devamında performans artırıcı uygulamaların hayata geçirilmesinden ve raporlama süreçlerinden sorumludur.

Paydaş İletişimi

Paydaşlarla kurulan yapıcı, şeffaf ve adil bir iletişim kurumsal strateji ve politikaların geliştirilmesine büyük rol oynamaktadır. Bunun farkındalığıyla TürkTraktör, tüm paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaktadır. TürkTraktör’ün iletişim içerisinde olduğu ana paydaşlarını bayiler, satış sonrası servisler, çalışanlar, tedarikçi ve pay sahipleri oluşturmaktadır. Ayrıca TürkTraktör, kamu ve düzenleyici kurumlar, STK’lar, medya ve toplum ile stratejik ilişkiler kurmaktadır. Bilgilendirme Politikasının genel hatlarını çizdiği kapsam dâhilinde; paydaşlarla iletişimde kullanılan mekanizma ve iletişim sıklığı belirlenirken paydaş grupları ve beklentileri göz önünde bulundurulur. TürkTraktör hisselerinin Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş durumda olması nedeni ile ana paydaşlarımızdan olan pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılarla geliştirilen iletişim önem kazanmaktadır. Pay sahipleri ile iletişim Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği tarafından yürütülürken yatırımcı ve pay sahiplerinin temel beklentisi olan şeffaf, düzenli ve güncel şirket bilgileri yıllık olağan genel kurul toplantıları, faaliyet raporu, yıllık ve çeyrek dönem bazlı finansal performans raporları, periyodik analizler ve bilgilendirme dokümanları, internet sitesi, basın duyuruları, özel durum açıklamaları, toplantı ve görüşmeler vasıtasıyla pay sahipleri ile doğru, eksiksiz ve zamanında paylaşılır. Pay sahipleri tarafından iletilen bilgi ve görüşme taleplerine ticari sır niteliği göz önünde bulundurularak kısa süre içerisinde cevap verilir. Bilgilendirme Politikasına resmi internet sitemiz www.turktraktor.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirket birimlerinin faaliyetleri üzerinde etkisi bulunan paydaş gruplarıyla iletişimden, şirketin dış iletişim strateji ve uygulamalarının yürütülmesinden Kurumsal İletişim Birimi sorumludur. Aynı zamanda, toplumsal projelerin hayata geçirilmesi de Kurumsal İletişim Birimi’nin sorumluluğu altındadır.

TürkTraktör’de önemli duyurular, yönetim değişiklikleri tüm çalışanlara e-mail aracılığı ile duyurulur.

Bayilerle, satış sonrası servislerle ve çiftçilerle iletişimde kullanılan araçlar ise “Yaren” isimli 3 ayda bir yayınlanan dergi yayınıdır.

TürkTraktör’de paydaşların görüş, öneri ve beklentilerini iletebilecekleri, böylelikle şirketin karar alma surecinde temsil edilmelerini sağlayacak çeşitli kanallar bulunmaktadır. Paydaşların yönetime katılımı, müşteri memnuniyeti, çalışma hayatı değerlendirme araştırması gibi geri bildirim araçları, üretim tesislerinde örgütlenen İSG Komiteleri gibi çalışanların temsil edildiği yönetim organları, değerlendirme toplantıları ve açık kapı toplantıları gibi çalışanların beklenti ve önerilerini yöneticileriyle paylaşabildikleri uygulamalar vasıtasıyla olmaktadır. Ayrıca TürkTraktör, üye olduğu STK’lar gibi dış paydaşların yönetsel organlarında yer alarak çalışmalarına destek olmaktadır.

Kurumsal Üyeliklerimiz
1. ANKARA SANAYİ ODASI
2. ANKARA TİCARET ODASI
3. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
4. DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ
6. GEBZE TİCARET ODASI
7. İTALYAN TİCARET ODASI DERNEĞİ
8. İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
9. İZMİR TİCARET ODASI
10. KOÇ TEKNOLOJİ VE İNOVASYON KURULU
11. KOÇ TOPLULUĞU SPOR KULÜBÜ
12. OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
13. OTOMOTİV SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
14. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU
15. SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
16. TEKNOLOJİ VE LİSANS YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ
17. TURMEPA DENİZ TEMİZ DERNEĞİ
18. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
19. TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ
20. TÜRKİYE İŞ MAKİNELERİ DİSTRİBÜTÖRLERİ VE İMALATÇILARI BİRLİĞİ
21. TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ
22. TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI
23. TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
24. TÜYİD YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ
25. ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
26. ULUSAL PAMUK KONSEYİ