İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

TürkTraktör, çalışanları ile tüm ziyaretçi, alt işveren ve stajyerlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunduğu güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı kendisine hedef edinmiş bir kurumdur. Bu anlamda, çalışan sağlığı ve güvenliği vazgeçilmeyecek ilk öncelik olup bu farkındalık tüm yönetim ekipleri ve çalışanları tarafından tartışmasız benimsenmektedir. Fabrika içerisine giren herkesi kapsayacak, temel güvenlik esaslarını içeren, iş sağlığı ve güvenliği eğitim filmi ve el kitabı hazırlanarak eğitimler verilmektedir. 

İş sağlığı ve güvenliğinin temelindeki “önleyici yaklaşım” felsefesini şirketin birinci önceliği haline getiren TürkTraktör, bu felsefenin gerekliliklerini yerine getirmeyi amaç edinmiştir. Yenilenen risk analizi metoduyla risk değerlendirmesinin yanında risk öngörüsü de yapılarak özellikle davranışsal temellere dayanan riskleri oluşmadan kaynağında yok etmek amaçlanmaktadır.

İş başı konuşmalarının, “0 İş Kazası” hedefine ulaşma yolunda, uygulanması gereken en önemli araç olduğunun farkında olan TürkTraktör, her vardiya başında Üretim Birim Sorumluları tarafından yapılan bu konuşmalarla çalışanlarının yaptıkları işe dair iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalıklarını ve yetkinliklerini en üst seviyeye taşımıştır.

İSG Anahtar Performans Göstergeleri 2018 2019 2020
Kayıtlı Kaza Frekansı
(Kayıtlı Kazaların Tümü/Toplam çalışma saati)*1.000.000
     
  Doğrudan İstihdam 11,32 7,75 7,80
  Alt İşveren Firma Çalışanı 26,9 33,0 14,5
Kayıp Günlü Kaza Frekansı
(Kayıp Günlü Kaza Adedi/Toplam çalışma saati)*1.000.000
     
  Doğrudan İstihdam 7,77 4,19 4,49
  Alt İşveren Firma Çalışanı 2,9 5,5 1,9
Kaza Önem Oranı
(Kayıp Gün Sayısı/Toplam çalışma saati)*1.000.000
     
  Doğrudan İstihdam 63,38 40,18 42,50
  Alt İşveren Firma Çalışanı 87,4 16,5 44,6
Ölümlü kaza      
  Doğrudan İstihdam 0 0 0
  Alt İşveren Firma Çalışanı 0 0 0
Meslek Hastalığı Oranı      
  Alt İşveren Firma Çalışanı 0 0 0