İnovasyon ve Ar-Ge Yönetimi

İnovasyon ve Ar-Ge Yönetimi

TürkTraktör Ar-Ge Bölümü; teknolojik üstünlüklerinin yanı sıra yenilikçi mühendislik tasarım detaylarıyla da öne çıkan traktörler geliştirerek ülke tarım ve ekonomisine katkıda bulunma hedefiyle 1997 yılında kurulmuştur. 1999 yılında yabancı ortağımız CNH Industrial tarafından Ar-Ge Merkezi olarak akredite edilmiş ve CNH Industrial’ın uluslararası ürün geliştirme ağında yeni görevler edinmiştir.

2009 yılında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir. Toplam 5.000 m2’lik laboratuvar ve ofis alanına sahip olan TürkTraktör Ankara Ar-Ge Merkezi; CNH Industrial’ın Asya Pasifik (APAC) bölgesindeki en önemli Ar-Ge merkezi konumundadır.  Mevcut Ar-Ge yapısını desteklemek amacıyla; 2018 yılında açılan İstanbul Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisimiz de Mart 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TürkTraktör’ün 2. Ar-Ge Merkezi olarak akredite edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 7 milyardan yaklaşık 9,7 milyara yükselmesi beklenmektedir. Mevcut tüketim alışkanlıklarının aynı bilinçte ve hızda devam etmesi halinde, büyüyen nüfusa paralel olarak gıda talebinin karşılanması için gıda üretimin %70 oranında artırılması gerekmektedir. Türkiye’de de benzer bir durum mevcut olup tarım ve hayvancılık sektörünün bu talebi karşılayabilmesi için, mevcut kaynaklara sahip çıkılması, bu kaynakların mekanizasyon ile daha verimli kullanımının sağlanması, çevreye olan etkinin asgariye indirilmesi ve teknolojinin sektöre katkısının tekrar kurgulanması gerekmektedir. Bu kapsamda, TürkTraktör Türkiye’de tarım sektörünün öncü kuruluşlarından biri olarak, Ar-Ge Merkezlerimizde çiftçilerimizin ve sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojilere odaklanmış stratejik yol haritamız kapsamında yaptığımız çalışmalara bütün hızımızla devam ediyoruz.

TürkTraktör bünyesinde üretilmekte olan S8000 serisi motorların Faz 3B ve Faz 4 standartlarına uygunluğu konusunda yürüttüğümüz Ar-Ge projelerimizi başarıyla tamamladık. Ayrıca, yeni bir hat kurularak bu motorların üretimine de başladık. Yeni nesil motor teknolojilerini en kısa sürede müşterilerimize sunma hedefimizle, TürkTraktör bünyesinde bulunan ve son teknoloji ölçüm cihazları ile donatılmış olan Motor Test Merkezi’mizde Ar-Ge Faaliyetlerine de devam etmekteyiz. Bu kapsamda, Avrupa ülkelerinde 2020 yılında yürürlüğe girecek olan Faz 5 emisyon standartlarına uygun motorların geliştirilmesi çalışmalarına da başlamış bulunuyoruz. Emisyon değerlerinin düşürülmesi ile çevresel yönden ciddi faydalar sağlamayı bekliyoruz. Müşterilerimizin taleplerini, ilgili yönetmeliklere uyumlu olarak rekabetçi bir seviyede karşılamaya devam edeceğimiz için de küresel pazardaki önemli konumumuzu korumayı hedefliyoruz.

Yeni nesil emisyon seviyesine sahip motorlarımızın entegre edildiği New Holland T4S, New Holland WorkMaster, New Holland T3F ve Case IH Farmall A model traktörlerimizin Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya kıtalarına ihracatına yine 2018 yılı içinde başladık.  Case IH Farmall A model traktörümüzün Avrupa’da Yılın Traktörü 2019 (Tractor of the Year 2019) yarışmasında finale kalması ile önemli bir başarıya da imza attık.

Ürün gamımızdaki traktörlerimizin kullanım alanlarının genişletilmesine yönelik olarak Ar-Ge Merkezlerimizde müşteri ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak yeni ön-yükleyiciler tasarladık ve müşterilerimizin kullanımına FL 3.15 Master, FL 4.20 Master ve FL 4.20 Pro ürünlerimiz ile sunduk.

Türkiye’de ilk defa, Ar-Ge personelimizin özverili çalışmaları sonucunda,  yarı otomatik SPS şanzımana sahip olan, elektronik kontrolleri yoğun olarak kullandığımız ve yüksek hidrolik kaldırma kapasiteli olarak tasarladığımız New Holland TR5 ElectroCommand ve Case IH Farmall A ActiveDrive 4 model traktörlerimizi geliştirdik. Bu traktörlerimizin, yerli pazara satışına 2019 yılı içinde başladık. Yine aynı yıl içinde bu modellerimizin ihracatına da başlamayı planlıyoruz.

Ülkemizde yürürlüğe girecek olan Traktör Ana Yönetmeliği’ne uyum çalışmaları kapsamında, ürün gamımızdaki traktör modellerinin tamamı için yeni projeler başlattık. Bu projelerde, yönetmeliklere uygun olarak traktörlerimizi daha güvenli, daha yüksek performanslı ve daha konforlu hale getirmek için tasarım ve doğrulama faaliyetleri yürütmekteyiz.

Tarımda mekanizasyonu ve verimi arttırmak için yüksek teknolojilerin kullanıldığı hassas tarım uygulamalarına yönelik proje çalışmalarını da yürütmeye devam ediyoruz. Tarım arazilerinin en yüksek verimle ve en az enerji tüketimi ile sürülmesi amacıyla, en uygun yörüngenin planlanması ve hat takibinin yapılmasını hedefliyoruz. Ayrıca, enerji kayıplarını azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için mevcut ürünlerin motor ve bileşenleri, şanzıman ve diğer güç aktarma sistemleri ve de hidrolik sistemler üzerinde tasarım iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini yürütmeye devam ediyoruz. Böylece, daha az enerji kayıpları ile çalışan traktörler tasarlamayı ve müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı amaçlıyoruz.

Ar-Ge Merkezlerimiz bünyesinde yürütmekte olduğumuz projeleri fikri mülkiyet unsurları ile korumaya devam ediyoruz. Fikri Haklar Portföyümüzü, Haziran 2019 itibariyle 19 adedi uluslararası olmak üzere toplam 157 aktif patente ulaştırdık.

Ar-Ge Merkezlerimizde inovasyon altyapısının geliştirilmesi ve teknik bilgi seviyesinin artırılması amacıyla da faaliyetler yürütüyoruz. Bu çalışmaları desteklemeye yönelik olarak, ODTÜ ve İTÜ gibi ülkemizde önde gelen üniversiteler ile işbirlikleri ve akademik danışmanlık kapsamında çalışmalar yapmaktayız. Ar-Ge personelimizin kritik konulardaki teknik uzmanlık düzeylerini yurt içi ve yurt dışı işbirliklerimizle arttırıyoruz.