Çevre

Çevre
Sürdürülebilirliğin çevresel boyutlarıyla gelen kaynak tüketimi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi TürkTraktör’ün öncelikli konularıdır. Tarımsal çevrenin gelecek nesillere kalmasını güvenceye alarak hareket eden TürkTraktör, iklim dostu olmanın birinci koşulu olan karbon ayak izini sıfırlama çalışmalarını başlatmıştır.
 
TürkTraktör’ün çevresel sorumlu bakış açısının en önemli parçalarından birisi olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Entegre Yönetim Sisteminin içerisinde ISO 9001 ve ISO 45001 ile birlikte entegre olarak her 2 fabrikası ve bütün lokasyonları dahil yönetilmektedir. Ayrıca ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulanmakta olup, ISO 14064 Sera Gazları hesaplamaları yapılmakta ve uluslararası yetkili belgelendirme kuruluşu tarafından doğrulanmaktadır.
 
TürkTraktör için iklim değişikliği üzerinde yarattığı etkiyi azaltmak öncelikli bir hedeftir. Ankara ve Erenler fabrikaları Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Yönetmeliği’ne tabidir. Bu bağlamda, TürkTraktör’ün sera gazı emisyonları ISO 14064 sertifika programı kapsamında hesaplanmakta, takip edilmekte, raporlanmakta ve doğrulanmaktadır. Bu kapsamda, TürkTraktör içinde bulunduğu Koç Grubu’nun açıklamış olduğu 2030 yılına kadar emisyon oranlarını %55 azaltma ve 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdüne ulaşmak için diğer grup şirketleri ile beraber aktif bir şekilde rol almaktadır. Ayrıca, TürkTraktör Scope 1 ve Scope 2 emisyonlarını her yıl %5 azaltmayı taahhüt etmektedir.
 
Su ve enerji tüketimi risklerini sürdürülebilirlik yönetiminin en kilit unsurlarından biri olarak gören
TürkTraktör, faaliyetlerini bütüncül bir şekilde değerlendirerek sürdürmektedir. Bu konulara gösterdiği önem çerçevesinde, su ve enerji tüketimini her yıl %5 azaltmayı taahhüt etmekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadır. TürkTraktör’de kaynak tüketimi ve atık yönetimi ilgili bölümler tarafından takip edilmektedir. Her bir anahtar konu başlığı altında belirlenmiş olan performans göstergeleri (KPI) aylık periyotta takip edilmektedir.  
 
Sıfır atık hedefini gerçekleştirmek için kaynaklarını daha verimli kullanmaya yönelik uygulamalar geliştiren TürkTraktör, operasyonlarından kaynaklanan atıklarını azaltırken, atığı kaynağında ayrıştırma faaliyetleriyle performansını da artırmaktadır. Sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirilen döngüsel ekonomi uygulamaları sayesinde atıklar kaynağında ayrıştırılmakta, bilinçlendirme çalışmaları ile atık miktarları azaltılmakta ve maliyet avantajı sağlanmaktadır. Çıkan atığın tamamı “Endüstriyel Simbiyoz” ve “Atık Yönetiminden Kaynak Yönetimine” prensipleri ile %100 geri kazanılmaktadır. Seveso Regülasyonuna göre düşük tehlikeli şirket grubunda yer alan TürkTraktör, yıllık olarak yapılan kimyasal risk analizleri ile tehlikeli sınıfta yer alan kimyasalları tehlikesiz olanlarla değiştirerek risklerini minimize etmektedir.
 
  2020 (ton)
Tehlikesiz Atık 8.569
Tehlikeli Atık 468
Toplam Atık 9.037
Toplam Geri Dönüştürülmüş Atık 0

TürkTraktör, ortakları Koç Holding Çevre Kurulu ile CNH Industrial AMEA Bölgesi Çevre ve Enerji Grubunda ve OSD (Otomotiv Sanayicileri Derneği) Çevre Kurulunda aktif rol oynar, alt çalışma komitelerinde görev alır. Bunlara ek olarak, çevresel sorunların iyileştirilmesi için çeşitli yerel yönetimler, okullar, meslek liseleri gibi birçok kuruluş ile de iletişim içindedir.

Türk tarımını dönüştürerek geleceğe hazırlamak için yürüttülen çalışmalar doğrultusunda 2021 yılında dünyanın en büyük ve kapsayıcı sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact’a üye olunmuştur. 

Şirket bugüne kadar çevre yasalarına uyumsuzluk sebebiyle herhangi bir para cezasına tabi olmamıştır.